Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne

Obserwacja, zbieranie informacji, ustalenia, sprawdzanie wiarygodności firm – to tylko niektóre z czynności objętych działaniami detektywistycznymi. Naszą naczelną zasadą jest dyskrecja i lojalność wobec klienta.

Główne kierunki naszej działalności DETEKTYWISTYCZNEJ to:

 • ✓ Pomoc prawna, konsultacje, doradztwo w sprawach o charakterze osobistym, rodzinnym, cywilnym, karnym itp., kiedy działania typowo detektywistyczne nie są konieczne
 • ✓ Zbieranie dowodów dla potrzeb własnych naszych klientów (np. wsprawach rodzinnych) oraz dla postępowań sądowych w sprawach karnych i cywilnych
 • ✓ Zbieranie informacji o osobach i podmiotach gospodarczych
 • ✓ poszukiwanie osób i rzeczy
 • ✓ Sprawdzanie wiarygodności oświadczeń poszkodowanych w sprawach o odszkodowania ubezpieczeniowe,
 • ✓ Pomoc i współdziałanie w śledztwach dziennikarskich
 • ✓ Usługi wywiadowcze w zakresie badania aktualnej sytuacji prawnej, finansowej i majątkowej podmiotów gospodarczych oraz ustalanie możliwości płatniczych dłużników
 • ✓ Ustalanie stanu majątkowego dłużników dla potrzeb sądowo- komorniczych
 • ✓ Wczesne rozpoznawanie niewypłacalności kontrahentów
 • ✓ Ocena wiarygodności kredytobiorców, poszukiwanie osób uchylających się od spłat kredytów
 • ✓ Wywiad gospodarczy-przedkontraktowy – ustalanie sytuacji prawnej, organizacyjnej i finansowej oraz wiarygodności podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w związku z zawieraniem umów cywilnoprawnych o charakterze gospodarczym
Usługi detektywistyczne

"Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy."

Oliver Wendell Holmes

Zapisz się do naszego newslettera

Napisz do nas

x

Szybki kontakt

Udostępnij
Linkedin
Twitter